142 Anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler NY PR 23022017

Background photo

Ny retningslinje

Det er etablert en ny retningslinje 142 - anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler.

Retningslinjen beskriver krav til merking av personellmoduler for å sikre risikoen for uønskede hendelser i tilknytning til løfteoperasjoner.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift

 


Dokumenter


142 anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler.pdf