059 Anbefalte retningslinjer for kompetanse og opplæring av elektropersonell

Background photo

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 059

Det foreligger nå en revidert versjon av Norsk olje og gass retningslinje 059 - Anbefalte retningslinjer for elektrofagarbeiders kompetanse. Revisjonen er nummer to i rekken og er datert 15.11.2010.

Det er hovedsaklig gjort generelle endringer i teksten for å sørge for bedre presiseringer. Det er også lagt til en del henvisninger til forskrifter og standarder vedrørende kvalifikasjoner og kvalifikasjonskrav. Endringene er synliggjort i kapittel 2, på henholdsvis side 6 og 7 i retningslinjen.

Ved eventuelle faglige spørsmål kan medlemmene i arbeidsgruppen kontaktes. Kontaktinformasjon står oppført i forordet på side 2 i retningslinjen.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift

Dokumenter


059 - Anbefalte retningslinjer for kompetanse og opplæring av elektropersonell.pdf