035 Norsk olje og gass Fagplan for grunnkurs i løfting for offshorepersonell som deltar i løfteoperasjoner

Background photo

Denne retningslinjen er trukket tilbake pr 19. mars 2012. Innholdet i retningslinjen er erstattet av Norsok Standard R -003 Sikker bruk av løfteutstyr.

Lars Petter Lundahl
Fagsjef drift