082 Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen. Denne retningslinjen er trukket tilbake pr 03.10.17

Innholdet er erstattet av en HĂ„ndbok - Flyttbare innretninger i samtykkeprosessen.