078 Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte -

Background photo

Retningslinje 078 trekkes tilbake og dokumentet publiseres som en håndbok.

HÅNDBOK- Bruk av ridebelte

Godkjent av Operation Committee – 08.06.2016.

Håndboken er planlagt oversatt til engelsk.

Tove Rørhuus
Fagsjef boring