143 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende system

Background photo

143 Anbefalte retningslinjer - Rev. 01

Det er etablert en retningslinje 143 - Anbefalte retningslinje for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende system.

Formålet med retningslinjen er å gi personell som arbeider på hydrokarbonførende system en grunnleggende innføring.

Norsk olje og gass har utarbeidet planer for opplæring for kurs innen arbeid på hydrokarbonførende system (Fittings and small bore tubing systems, ventilteknikk, flensearbeid og prosessikkerhet).

Hensikten med disse planene er å etablere en felles praksis for opplæring.

Håndbøker

Norsk olje og gass har utarbeidet håndbøker for arbeid på hydrokarbonførende system:
Håndbok - Ventilteknikk
Håndbok - Fittings and small bore tubing systems
Håndbok - Flensearbeid
Håndbok - Prosessikkerhet

Planer for opplæring

Håndbøkene kan brukes som undervisningsmateriell ved gjennomføring kurs beskrevet i plan for opplæring:
Plan for opplæring - Ventilteknikk
Plan for opplæring - Fittings og small bore tubing systemer
Plan for opplæring - Flensearbeid
Plan for opplæring - Prosessikkerhet

Beste praksis

Det er utarbeidet et beste praksis dokument for prosess isolering og denne kan brukes av personell som foretar isolering før arbeid på hydrokarbonførende system:
Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr

 

Målfrid Rønnevik
Spesialrådgiver kompetanse/Special Adviser, Expertise Development