145 Anbefalte retningslinjer for opplæring ved driftinspeksjon under vann med ROV

Background photo

145 Anbefalte retningslinjer - Rev. 00

Det er etablert en retningslinje 145 - Anbefalte retningslinje for opplæring ved driftinspeksjon under vann med ROV.

I tillegg har Norsk olje og gass utarbeidet plan for opplæring for kurs innen driftsinspeksjon under vann med ROV. 

Hensikten med disse planene er å etablere en felles praksis for opplæring.

 

Målfrid Rønnevik
Spesialrådgiver kompetanse/Special Adviser, Expertise Development