144 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid med strålevern

Background photo

Retningslinje 144

Det er etablert en retningslinje 144 - Anbefalte retningslinje for opplæring i arbeid med strålevern.

I tillegg har Norsk olje og gass utarbeidet plan for opplæring for kurs innen strålevern.

Hensikten med disse planene er å etablere en felles praksis for opplæring.

Retningslinje 144 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid med strålevern

 

Kontaktperson

Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse/Manager, expertise development