144 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid med strålevern

Background photo

144 Anbefalte retningslinjer - Rev. 00

Det er etablert en retningslinje 144 - Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid med strålevern.

I tillegg har Norsk olje og gass utarbeidet plan for opplæring for kurs innen strålevern.

Hensikten med disse planene er å etablere en felles praksis for opplæring.

 

 

Målfrid Rønnevik
Spesialrådgiver kompetanse/Special Adviser, Expertise Development