099 Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting

Background photo

Ny revisjon

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 099 - Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting.

Revisjonen er nummer to i rekken og datert 07.08.15

Retningslinjen er gjennomgående endret med oppdaterte henvisninger og referanser.

Håvard Hauan
Advokat/fagsjef forhandlinger og tariff

Dokumenter


099 Retningslinjer for rusmiddeltesting-20160627132935.pdf