099 Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting

Background photo

099 Anbefalte retningslinjer - Rev. 02

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 099 - Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting.

Revisjonen er nummer to i rekken og datert 07.08.2015

Retningslinjen er gjennomgående endret med oppdaterte henvisninger og referanser.

Elisabeth Brattebø Fenne

Direktør organisasjon og arbeidsliv
(+47)95235284 | ebf(@)norog.no