092 Anbefalte retningslinjer for alternativt arbeid

Background photo

Denne retningslinjen er trukket tilbake.

Innholdet er dekket i lovgivningen gjennom Inkluderende arbeidslivsavtalen (IA-avtalen).