050 Anbefalte retningslinjer for operatørselskapene ved kontroll av pass, arbeids- og oppholdstillatelse sør for n 62 breddegrad

Background photo

Disse retningslinjene er trukket tilbake.

Håvard Hauan
Advokat/fagsjef forhandlinger og tariff