024 Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

Background photo

024 Anbefalte retningslinjer - Rev. 6
Vedlegg B - Verifikasjon av kompetanse boring
Tillegg - Liste over fagbrev Reform 94
Tillegg - Visuell fram stilling av formelle kompetansekrav 

Revisjon nr 6 er datert 29.01.2016. Endringene er synliggjort i selve retningslinjen, under vedlegg A.

Retningslinjen foreligger også i engelsk utgave.

 

Målfrid Rønnevik
Spesialrådgiver kompetanse/Special Adviser, Expertise Development