Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026

Background photo

Rapport om sysselsetting knyttet til nye havnæringer som havvind, naturgassbasert hydrogen, CCS og havbunnsmineraler, laget av Norce.


Dokumenter


Sysselsettingsutvikling petroleum elektrifisering nye havnaeringer 2018 til 2026 NORCE 12 2022.pdf