Sysselsetting i petroleumsnæringene 2011

Background photo

I denne rapporten gir SSB en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2011, 2010 og dessuten utviklingstrekk tilbake til 2003. Publikasjonen er en oppdatering av rapport 49/2011. Formålet med rapporten er å beskrive omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning, samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer til disse.


Dokumenter


Sysselsatte i petroleumsnæringen 2011.pdf