Sysselsetting i petroleumsnæringene 2009

Background photo

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer.


Dokumenter


Sysselsatte i petroleumsnæringene 2009.pdf