Sysselsetting i petroleumsnæringene 2008

Background photo

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i
næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene.
Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer.


Dokumenter


Sysselsetting i petroleumsnæringene 2008.pdf