Sysselsatte i petroleumsnæringene 2013

Background photo

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene som utvinner olje og gass, tjenester tilknyttet utvinningen, bygging og innredning av oljeplattformer og drift av forsyningsbaser. Hovedvekten ligger på situasjonen i 2012 og 2013, men det gis også tall tilbake til 2003.


Dokumenter


Sysselsatte i petroleumsnæringen 2013.pdf