Sysselsatte i petroleumsnæringene 2012

Background photo

I denne rapporten gir SSB en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2012, 2011 og utviklingstrekk fra 2003. Formålet med rapporten er å beskrive omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer til disse.


Dokumenter


Sysselsatte i petroleumsnæringen 2012.pdf