Sysselsatte i petroleumsnæringene 2010

Background photo

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer. Hovedvekten ligger på situasjonen i 2010 og 2009, men det gis også tall tilbake til 2003.


Dokumenter


Sysselsatte i petroleumsnæringen 2010.pdf