Offshoreansatte

Rapporten "Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene fremover" er laget av IRIS, på oppdrag fra Norsk olje og gass. 
Background photo

I 2012 var det ca 24 000 offshoreansatte, hvorav i underkant 1/3 jobber for operatørselskapene og 2/3 jobber for leverandørbedriftene. Ved uendret aktivitetsnivå og uendret teknologi, vil det hvert år framover bli behov for å rekruttere rundt 870 nye offshoreansatte for å erstatte avgang.


Dokumenter


IRIS rapport 028 2014 Offshoreansatte.pdf