Arbeidsliv

Karriereutviklingsprogram

Karriereutviklingsprogram, Norsk olje og gass (KUP) er et program for talenter i Norsk olje og gass' medlemsbedrifter. Programmet fokuserer på ledelse, styrearbeid, profilering og nettverksbygging.
Background photo

I 2008 startet Norsk olje og gass Female Future, et karriereutviklingsprogram spesielt rettet mot kvinner. KUP er en videreføring av dette arbeidet, med noen endrede målsettinger. Norsk olje og gass' vurdering er at ledere og talenter fra våre medlemsbedrifter, både kvinner og menn, bør samles i nettverk. Programmet vil fortsatt bestå av 20 deltakere, men nå fordelt slik at inntil 10 av deltakerne kan være menn.

Vår målsetting er:

  • Nettverk for utvalgte ledere og talenter i Norsk olje og gass' medlemsbedrifter.
  • Relevant kompetanseutvikling via våre samarbeidspartnere.

Bedriftene nominerer deltakere og forplikter seg til å arbeide for å ta disse inn i ledende stillinger i bedriften og/eller styrer. Deltakerne setter seg personlige mål tilpasset den enkelte bedrift. Det er 20 deltakere med hvert år, fordelt slik at inntil 10 deltakere kan være menn og resten kvinner. Administrasjonen tildeler plasser basert på innkomne søknader fra medlemsbedriftene. Det faglige innholdet er basert på samarbeid med BI (styrekompetanse), Retorisk institutt og AFF (ledelse og lederutvikling). Styrekompetansekurset gir 7,5 studiepoeng.

Bedriften blir profilert og deltakerne kan på vegne av Norsk olje og gass bli profilert eksternt. KUP drives hvert år i samarbeid med en av medlemsbedriftene.