Arbeidsliv

Info og bakgrunn

Bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustri skal bidra til kompetansepåfyll for personell i bransjen samt for arbeidsledige eller permitterte.
Background photo

Tilbudene for kompetanseutvikling

  • De ulike tilbudene vil formidles fortløpende her og på Kompetanse Norge.
  • Oppstart fra september og utover høsten. Blir ett kurs fullt, kan det kanskje settes opp nye.
  • Kompetanseutviklingen skal være gjennomført innen januar 2021.
  • Først til mølla-prinsippet gjelder

Hvordan melder jeg meg på?

  • Den enkelte må melde seg selv opp pga. krav til ID ( bank ID).
  • Selve påmeldingsknappen er forskjellig fra utdanningssted til utdanningssted, så krever litt navigering.

Hvorfor bør jeg øke min kompetanse?

SINTEF har utarbeidet en rapport som anbefaler hvordan arbeidstakere kan omstille seg i forhold til den digitale transformasjonen. Les mer her.

Midler bevilget i 2020

Regjeringen har bevilget inntil 15 millioner til utviklingen av bransjeprogram i olje-, gass- og leverandørindustri i etterkant av Korona. Programmet skal føre til at flere kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning. Midlene er bevilget for 2020.

Samarbeidende parter

Det er Norsk olje og gass, sammen med NITO, Tekna og NHO, Norsk Industri, LO, Forbundet for ledelse og teknikk, Fellesforbundet, Industri Energi og SAFE som samarbeider. De enes om hvilke etter- og videreutdanninger som skal utvikles/benyttes. Utdanningsinstitusjonene som benyttes er norske universiteter, høyskoler og fagskoler. Arbeidet ledes av Kompetanse Norge.

Partssamarbeid

Myndighetene betaler for å utvikle tilbudet og drifte det offentlige tilbudet, mens arbeidsgivere setter av arbeidstid og arbeidstakere noe fritid. Korte og fleksible utdanningstilbud er kjernen i disse bransjeprogrammene. Det er utdannings moduler, fortrinnsvis nettstudier, som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb.

Hvorfor læring?

Programmet er en del av kompetansereformen «Lære hele livet». Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Bransjeprogrammet skal bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjens endrende behov, slik at ansatte kan bidra til omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

De fleste utdanningstilbudene vil gi studiepoeng, alt fra 2,5 opptil 15 studiepoeng.