Arbeidsliv

IKT-sikkerhetsfag

Lær mer om uønskede hendelser og trusler mot IKT-systemer.
Background photo

En økende digitalisering av verden gjør at vi må forstå bedre hvordan vi kan identifisere, beskytte, opprettholde og oppdage, samt håndtere og gjenopprette IKT-tilstanden. Dette krever kompetanse om mulige uønskede hendelser og trusler mot IKT-systemer.

Informasjon om utdanningstilbud og lenke til påmelding kommer fortløpende.