Arbeidsliv

Grønt skiftefag

Bidra til at Norge blir et lavutslippsland innen 2050.
Background photo

Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få dette til må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Øk din kompetanse på miljøutfordringer og klimaendringer for å bidra. Delta på:

Causes of Climate Change

 

Informasjon om flere utdanningstilbud og lenke til påmelding kommer fortløpende.