Arbeidsliv

Fornybar energifag

Bli med på å skape en spennende energifremtid.
Background photo

Fornybare energikilder kan være vann og vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Spennende med kompetanseheving for hva fremtiden vår kan bringe av utvinning på disse områdene.

Informasjon om utdanningstilbud og lenke til påmelding kommer fortløpende.