Arbeidsliv

Info og bakgrunn

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustri: gratis kompetanseutvikling til ansatte, permitterte og arbeidsledige i bransjen.
Background photo

Du finner oppdatert informasjon om bransjeprogrammet på Utdanning.no.

Bransjeprogrammet skal bidra til at ingen "går ut på dato".

Programmet er en del av kompetansereformen «Lære hele livet». Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Bransjeprogrammet skal bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjens endrende behov, slik at ansatte kan bidra til omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. 

Kompetanse Norge har etablert et programområdestyre som avgjør hva midlene skal brukes til. Dette styret er bredt sammensatt av organisasjoner fra arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. 

Fellesforbundet, SAFE, Industri Energi, FLT, LO, Tekna, NITO, NHO, Norsk Industri og Norsk olje og gass 

Myndighetene betaler for å utvikle tilbudet og drifte det offentlige tilbudet, mens arbeidsgivere setter av noe arbeidstid og arbeidstakere noe fritid. Korte og fleksible utdanningstilbud er kjernen i disse bransjeprogrammene. Det er utdannings moduler, fortrinnsvis nettstudier, som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb. 

Så langt er det bevilget midler til etter- og videreutdannings tilbud innen fagopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole), høyskole og universitetsnivå. 

I 2020 ble det bevilget etter- og videreutdanningstilbud for ca. 19 mill. til bransjeprogrammet innen olje og gass. Det er bevilget 15 mill. i 2021, les mer om programmet her.

Påmelding til studier

Tilbudene blir fortløpende publisert på denne nettsiden, det vil da være påmeldingslenke tilgjengelig der hver enkelt må melde seg på utdanning de ønsker å gjennomføre. 

Om det ikke er kommet påmeldingslenke til utdanningstilbudet du ønsker å søke på kan du registrere din e-post adresse og bli varslet når påmeldingslinken blir publisert og er tilgjengelig. 

I tillegg blir tilbudene publisert på Utdanning.no.