Arbeidsliv

AVTALER, TARIFFAVTALER OG LØNNSTABELLER

Background photo

Avtaler  

Avtale om hovedbedriftsansvar på flyttbare innretninger
Agreement relating to principal company responsibility on mobile structures

Overenskomster (2020-2022)

Oljeserviceavtalen 357 Industri Energi
Brønnserviceavtalen, nr 526, SAFE
Sokkelavtalen nr 123 forpleiningsbedrifter, Industri Energi
Sokkelavtalen nr 125 oljeboringsbedrifter, Industri Energi
Sokkelavtalen nr 129 operatorbedrifter, Industri Energi
Sokkelavtalen nr 271, Lederne
Sokkelavtalen nr 284, SAFE
Landbaseavtalen nr 124, Industri Energi
Landbase nr 505, Parat
Seismikkavtalen nr 516, Parat 
The Oil Service Agreement (357) 
The Shelf Agreement Operator companies (129)

Overenskomster (2018-2020)

Bransjeavtalen nr 130, Industri Energi
Oljeoverenskomsten nr 224 

Lønnstabeller

Lønnstabell OSA 1 jan 2021
Lønnstabell BSA 1 juni 2019
Lønnstabell sokkel 2020
Lønnstabell OSA 1.6.2020