Image
Næringspolitikk

Statsbudsjettet: Store oljeinntekter

- Olje- og gassnæringen leverer enorme inntekter.