Image
Næringspolitikk

Større inntekter til staten fra olje og gass

Skatteregnskapet viser at det ble innbetalt 137 milliarder kroner i januar og februar. Skatt på utvinning av petroleum står for nesten 60 prosent av økningen.