Image
Om oss

Miljørapport 2018: Økt produksjon - lavere utslipp

Ny rapport befester norsk sokkels posisjon i verdenstoppen på lave utslipp per produserte enhet.