Image
Næringspolitikk

Sterk oljeeksport i september

Eksporten av råolje økte med 6,3 prosent fra august til september. I september ble det eksportert olje, naturgass og naturlige gasskondensater for 45,2...