Image

Viktige grep for å nå klimamålene i Europa

14. juli la EU frem "Fit for 55", en stor pakke av lovforslag som er hovedgrepet EU tar for å følge opp enigheten om minst 55 prosent utslippskutt innen 2030.