Image
Næringspolitikk

Tiltak for å øke aktiviteten i olje- og gassindustrien

En samlet olje- og gassindustri foreslår endringer i skatteregimet, som intensiverer og skaper motivasjon for økt aktivitet på norsk sokkel.