Image
Miljø

Hvordan redusere klimagassutslipp raskere

Store deler av det norske samfunnet må elektrifiseres for å nå klimamålene. Det må også olje- og gassindustrien.